Uit gegevens van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) blijkt dat alimentatie steeds vaker niet of te laat wordt overgemaakt. In 2007 werd LBIO nog 7700 keer ingeschakeld om niet-betaalde kinderalimentatie alsnog te innen. In 2012 steeg dat aantal al naar meer dan 11.000 keer en in 2013 rekent de instelling zelfs op een totaal van ruim 13.000 meldingen. Het niet-betalen van partneralimentatie komt ook steeds vaker voor. In 2012 kwamen er 2600 meldingen binnen, een kwart meer dan twee jaar daarvoor.

Alimentatie

via: z24.nl

via: z24.nl

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap beloof je elkaar een aantal dingen, waaronder om voor elkaar te zorgen. Als je gaat scheiden, vervallen alle beloftes op één na: de belofte om elkaar financieel te onderhouden. Als één van beide niet genoeg verdiend, is de ander verplicht om alimentatie te betalen, ook wel partneralimentatie genoemd. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van verschillende factoren zoals hoeveel iemand nodig heeft en welk bedrag de ander kan missen. Er is een wettelijke termijn vastgesteld van 12 jaar alimentatie bij een huwelijk langer dan 5 jaar of een huwelijk met kinderen. Duurt het huwelijk korter dan 5 jaar, dan is de alimentatieplicht maximaal 5 jaar. Het is ook mogelijk dat de beide partners zelf een termijn afstemmen. Zijn er kinderen in het spel dan moet er ook kinderalimentatie betaald worden. Tot het kind 21 jaar is geldt er een alimentatieplicht voor het meebetalen aan de kosten van de verzorging en opvoeding. De hoogte is afhankelijk van de draagkracht.

Crisis

Dat steeds meer mensen de alimentatie niet meer betalen, is deels te wijten aan de economische crisis. Op het moment dat het inkomen van de alimentatieplichtige daalt of helemaal wegvalt, kan het zijn dat hij of zij niet meer aan de verplichting kan voldoen. Volgens LBIO-directeur Leo de Bakker besluiten steeds meer mensen zelf om minder of geen alimentatie te betalen. Zij zijn het bijvoorbeeld niet eens met de hoogte ervan. Dit komt onder andere door de ondoorzichtige rekenmethode waarop het alimentatiebedrag is gebaseerd, aldus De Bakker. Op het moment dat het LBIO ingeschakeld wordt, proberen zij met bemiddeling iemand alsnog te bewegen het door de rechter vastgestelde bedrag  te betalen. In ongeveer 30 procent van de gevallen moeten er alsnog maatregelen genomen worden zoals het inhouden van de loon of het inzetten van de deurwaarder.