hypotheekberekenenVeel mensen die voor het eerst een hypotheek afsluiten weten niet precies hoe een bank vaststelt hoeveel geld er maximaal geleend kan worden met een hypotheek. Om hier meer inzicht in te geven hebben we hieronder een korte lijst gemaakt met belangrijke factoren.

Het inkomen

Het inkomen speelt natuurlijk een belangrijke rol bij het bepalen van het maximale hypotheekbedrag. Wat veel mensen niet weten is dat er ook naar de details wordt gekeken. Er wordt gekeken naar de opbouw van het inkomen en het soort inkomen. Zo zal iemand die een vast hoog inkomen heeft een hogere hypotheek kunnen krijgen dan iemand met een lager vast inkomen die veel overwerkt en mensen met een vast contract kunnen doorgaans meer lenen dan mensen die zelfstandig ondernemen en met fluctuerende omzet te maken kunnen hebben.

Schulden en verplichtingen

Naast het inkomen spelen ook schulden en verplichtingen een belangrijke rol bij het bepalen van de maximale hypotheek. Mensen die een studieschuld hebben, veel roodstaan of een persoonlijke lening of doorlopend krediet hebben afgesloten zullen een minder hoog hypotheekbedrag kunnen lenen. Ook mensen die maandelijks andere grote kostenposten hebben zoals alimentatie zullen ook een lager maximaal hypotheekbedrag voorgeschoteld krijgen.

De hypotheekrente

berekenOver een hypotheek moet hypotheekrente betaald worden en er wordt daarom rekening gehouden met het bedrag dat maandelijks aan rente zal moeten worden betaald. Er wordt vaak wel gewerkt met een toetsrente, die wat hoger ligt dan de werkelijke hypotheekrente. De toetsrente wordt gebruikt om te voorkomen dat mensen die een lage rente voor een korte periode vastzetten in de problemen komen wanneer de rente stijgt.

De woning

Tot slot heeft ook de woning zelf invloed op de maximale hoogte van de hypotheek. Voor een hoge maximale hypotheek moet de woning goed onderhouden zijn en moet het energielabel op de woning in orde zijn. Daarnaast mag een hypotheek op dit moment maximaal 105 procent van de kosten van de woning bedragen. In de periode tot 2018 zal dit met 1 procent per jaar worden afgebouwd tot 100 procent.