Banken en verzekeraars mogen vanaf begin van dit jaar geen provisie meer betalen aan hypotheek- en verzekeringsadviseurs, maar de consument moet deze kosten op zich nemen. De maatregel is ingesteld om belangenverstrengeling te voorkomen en ervoor te zorgen dat banken en verzekeraars proberen een zo goed mogelijk aanbod te doen.

Bij de invoering van de nieuwe regels is echter wel bepaald dat klanten voor wie al provisie is betaald door banken en verzekeraars niet opnieuw provisie hoeven te betalen. Wanneer er door deze klanten vragen worden gesteld aan de adviseurs, dan moeten zij dus kosteloos worden geholpen. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd te gebeuren en rekenen adviseurs soms toch kosten door aan onwetende klanten.

AFM-logoDe Autoriteit Financiële Markten is op de hoogte van het probleem en zij hebben aangekondigd het probleem te zullen aanpakken. Ze benadrukken daarbij ook dat veel adviseurs zich wel aan de regels houden. Het zouden vooral kleine partijen op de markt zijn die proberen misbruik te maken van de onduidelijkheid.

De Vereniging Eigen Huis denkt dat er naast het aanpakken van de adviseurs ook duidelijkere regels moeten komen. Er zou eenvoudig moeten kunnen worden vastgesteld waar klanten voor wie al provisie is betaald recht op hebben. Dat is op dit moment niet vastgelegd en daardoor zou er vaak onduidelijkheid ontstaan bij de consument.