Verreweg de meeste Nederlanders willen op redelijk jonge leeftijd een huis kopen en daarbij is het verstandig om een hypotheek af te sluiten om de aankoop te financieren. In het verleden was het mogelijk om een keuze te maken uit vele verschillende hypotheekvormen, maar vanaf 1 januari van dit jaar zijn de regels veranderd en bent u, indien u gebruik wilt maken van de hypotheekrenteaftrek, verplicht een hypotheek ten minste annuïtair af te lossen.

Als gevolg van de nieuwe regels zijn er voor woningen die op dit moment kunnen worden aangeschaft nog maar twee hypotheekvormen mogelijk, namelijk de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek.

-          De annuïteitenhypotheek

annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheek is een hypotheek waarbij er, zolang de hypotheekrente niet verandert, elke

Doordat het bedrag dat maandelijks aan de hypotheekverstrekker wordt betaald gedurende de looptijd van de hypotheek niet veranderd, zal het bedrag in het begin uit een groot rentedeel en een klein aflossingsdeel bestaan. Tegen het einde van de looptijd zal het bedrag uit een groot aflossingsdeel met een kleine rentedeel bestaan. maand een vast bedrag aan de hypotheekverstrekker moet worden betaald. Er wordt dus elke maand hetzelfde bedrag betaald en dit bedrag bestaat uit een rentedeel en een aflossingsdeel.

Aan het einde van de looptijd van een annuïteitenhypotheek is de volledige hypotheek afgelost en heeft u dus het volledige bedrag dat geleend is terugbetaald aan de hypotheekverstrekker.

-          De lineaire hypotheek

lineaire hypotheekEen lineaire hypotheek is, zoals de naam al aangeeft, lineair. Dit wil zeggen dat er elke maand een vast deel van de hypotheek wordt afgelost en de hypotheekschuld dus elke maand met eenzelfde bedrag zal afnemen.

Er zal doorgaans gedurende de eerste maanden van een lineaire hypotheek het meeste moeten worden betaald, aangezien het bedrag dat aan rente betaald moet worden op dat moment het hoogst is. Doordat elke maand een vast deel wordt afgelost, zal het bedrag dat aan rente moet worden betaald elke maand afnemen. Het totaalbedrag dat maandelijks betaald moet worden wordt bij een gelijkblijvende hypotheekrente dus elke maand kleiner.

De lineaire hypotheek is, net als de annuïteitenhypotheek, aan het einde van de looptijd volledig afgelost.

Hieronder een filmpje over het verschil tussen Nederlandse en Duitse hypotheken.