epc-verbeterenInvesteren in plaats van bezuinigen is volgens velen dé oplossing voor economisch herstel. Burgers moeten niet op de centen blijven zitten. Door nu te investeren in projecten die op middellange termijn kostenbesparend werken krijgt de economie een boost en hebben burgers uiteindelijk voordeel. Duurzaamheid is het keyword. Waar kunt u uw steentje aan bijdragen?

Rendement op investering windmolens

Het Rijk wil dat in 2020 tot drie keer meer energie opgewekt wordt uit windenergie dan op dit moment het geval is. Voor plaatsing deze windmolens zijn investeringen nodig. Als burger kunt u een eigen ‘stukje windmolen’ kopen. Het rentepercentage die u voor uw lening krijgt ligt tussen de 5 en 10 procent.

Directe besparing op uw energierekening door zonnepanelen

Dit vraagt wel een investering in het begin. Helaas is sinds augustus jongstleden de subsidiepot voor zonnepanelen leeg. Het gunstige btw-tarief van 6 procent geldt echter nog tot eind dit jaar. Het rendement op uw investering in zonnepanelen is meer dan wanneer u de aanschafprijs van de panelen op uw spaarrekening laat staan en daarover rente ontvangt. Het is een langdurige oplossing waarbij u jaarlijks kosten bespaart en tevens bijdraagt aan een beter milieu. Daarnaast dragen zonnepanelen ook bij aan een beter EPC. Voor dit certificaat maakt de desbetreffende deskundige een berekening op basis van het type cellen, de oppervlakte en de oriëntatie. Hiermee wordt de waarde van de woning verhoogd en kunnen de specifieke energiezuinige kenmerken van een woningen worden aangetoond.

Boerderijstroom als alternatief

boerderij-stroomAls investeren in een windmolen of in zonnepanelen toch een stap te ver voor u gaat, kunt u ook gaan voor de zogenaamde ‘boerderijstroom‘. Boerderijstroom levert groene stroom vanuit uw regio. Het gaat hier om kleinschalige projecten waarbij boeren en ondernemers energie aan u leveren. Zij wekken deze energie uit zonnepanelen en windmolens. Door de kleinschaligheid weet u direct waar uw energie vandaag komt en bent u verzekert dat deze groen is.